Davek na dodano vrednost in davek na finančne storitve  

DDV je ena izmed oblik prometnega davka, s katerim se obdavčujejo blago in storitve v vseh fazah prometa, od proizvajalca, trgovca, do končnega potrošnika. Davek na finančne storitve se obračunava od opravljenih finančnih storitev.