Druga potrdila in poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih 

Potrdila, ki jih zavezancem izdaja Finančna uprava RS in obrazec o poročanju o čezmejnih aranžmajih (DAC6).