Druga potrdila  

Potrdila, ki jih zavezancem izdaja Finančna uprava RS.