druga potrdila 

Potrdila, ki jih zavezancem izdaja Finančna uprava RS.