APA sporazum 

Vnaprejšnji cenovni sporazum oziroma APA sporazum poenostavi davčne obveznosti v zvezi z izvajanjem transakcij s povezanimi osebami. V primeru sodelovanja z davčnim organom si zavezanec olajša postopek nadzora.