Izjava za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije 

Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije za opravljeno delo od 1. januarja do vključno 30. junija 2021.

Kdo

Delodajalci so za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne presega zneska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači (ZMinP), upravičeni do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.

Delodajalec, ki zaposluje delavce za opravljanje dela v okviru samostojne dejavnosti (npr. s.p.) in ki hkrati zaposluje delavce kot fizična oseba (npr. varuško, gospodinjsko pomočnico), odda le eno izjavo NF-SubvMP za posamezno mesečno obdobje (en original). V to izjavo vključi podatke za vse svoje zaposlene, za katere je upravičen do subvencije minimalne plače, in sicer tako za zaposlene v okviru samostojne dejavnosti kot tudi podatke za zaposlene v svojem gospodinjstvu.

Podrobna pojasnila so objavljena na spletni strani Finančne uprave.


Kdaj

Delodajalec predloži izjavo najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najkasneje do 31. 7. 2021.


Kje in kako

Izjavo za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije delodajalec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije (NF-SubMP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.