Programi 

Programi za pripravo podatkov in dokumentov ter vlaganje neposredno v eDavke.

EDPKlient

Program za delo z dokumenti preko SOAP
Navodila za uporabo


Silvester Pelias

Program za vnos podatkov za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.


Silvester Fineus

Program za vnos podatkov za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.


WDohod

Program za pripravo podatkov za odmero dohodnine za leto
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015