Izjava o delnem vračilu prejetih upravičenj - pomoč za financiranje regresa za letni dopust (PKP9)  

Delno vračilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021
Kdo

Na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 - ZIUPGT je upravičenec, ki je uveljavil pomoč za financiranje regresa za letni dopust in, ki naknadno ugotovi, da je zahteval previsok znesek pomoči, dolžan o tem obvestiti FURS najpozneje do 31. decembra 2021. Znesek previsoko prejete pomoči vrne v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo do plačila, se upravičencu obračunavajo zakonske zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti - ZPOMZO-1.

Podrobna pojasnila so objavljena na spletni strani Finančne uprave.


Kdaj

Izjavo za delno vračilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec predloži najpozneje do 31. 12. 2021.


Kje in kako

Izjavo za delno vračilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava o delnem vračilu prejetih upravičenj - pomoč za financiranje regresa za letni dopust (PKP9)(NF-RegresVračilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če upravičenec, ki je prejel previsoko zahtevan znesek pomoči za financiranje regresa za letni dopust do 31. 12. 2021 ne obvesti FURS, se kaznuje z globo:

• od 3.200 do 30.000 eurov pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo;
• od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba;
• od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
• od 600 do 4.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (48. člen ZIUPGT).