Izjava o vračilu prejetih upravičenj (subvencije za krajši delovni čas) 

Vračilo prejetih upravičenj (vračilo subvencije za skrajšani delovni čas)
Kdo

Delodajalci, ki so uveljavili subvencijo skrajšanja polnega delovnega časa na podlagi ZIUOOPE oz. ZDUOP in so:
    • od uveljavitve ZIUOOPE (31. 5. 2020) dalje v letu 2020 oz. za leto 2020 izplačali dobiček, izvedli nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačali nagrade poslovodstvu oz. dele plač za poslovno uspešnost poslovodstvu;
    • od 1. 1. 2021 dalje v letu 2021 oz. za leto 2021 izplačali dobiček, izvedli nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačali nagrade poslovodstvu oz. dele plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, vložijo izjavo z nazivom »Vračilo subvencije za skrajšani delovni čas.«


Kdaj

Če bo v letu 2020 od 31. 5. 2020 dalje oz. od 1. 1. 2021 pri delodajalcu prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu ali kasneje za leto 2020 oz. 2021, nastane obveznost vračila.


Kje in kako

Izjavo o vračilu prejetih upravičenj delodajalec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava o vračilu prejetih upravičenj (NF_COVID19Vracilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 10.000 do 50.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki prejme subvencijo ter z globo od 1.500 do 8.000 eurov delodajalec, ki prejme subvencijo in zaposluje deset ali manj delavcev.

Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca, prejemnika subvencije, medtem ko se delodajalec posameznik kaznuje z globo od 450 do 1.200 eurov (20. člen ZDUOP v povezavi z 79. členom ZIUOOPE).