Izjava za vračilo subvencije minimalne plače 

Vračilo subvencije minimalne plače
Kdo

Delodajalec, ki je uveljavil in prejel subvencijo minimalne plače, mora v primeru, da je od uveljavitve Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19- ZDUOP (to je od 5. 2. 2021 dalje) prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oziroma za leto 2021, vložiti izjavo za vračilo subvencije minimalne plače.


Kdaj

Če bo v letu 2021, od 5. 2. 2021 dalje, pri delodajalcu prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu ali kasneje za leto 2021, nastane obveznost vračila.


Kje in kako

Izjavo za vračilo subvencije minimalne plače delodajalec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava za vračilo subvencije minimalne plače (NF-COVID19Vracilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.