Davek na tonažo (ODT) 

Davek na tonažo je alternativni davek davku od dohodkov pravnih oseb. Zavezanec, ki posluje z ladjami v mednarodnem prometu, lahko pristopi v sistem davka na tonažo. V tem sistemu mora ostati 10 let. Davek se plačuje glede na tonažo posamezne ladje, ki je v sistemu.
Kdo

Zavezanec za davek na tonažo je zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb, ki izpolnjuje določene pogoje in je pristopil k sistemu davka na tonažo.


Kdaj

Zavezanec za davek na tonažo mora do 31. marca tekočega leta oddati končni obračun za predhodno davčno obdobje, po katerem tudi plača davek.


Kje in kako

Obračun davka na tonažo zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davka na tonažo (ODT)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.200 do 15.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 evrov zaradi nepredložitve davčnega obračuna ali nepredložitve davčnega obračuna v predpisanih rokih oziroma na predpisan način (prva točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 600 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba takšne pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 evrov (tretji odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.


Opis

Opisa ni.