Deregistracija iz posebne neunijske ureditve Vem (OSS)  

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno neunijsko ureditev VEM, lahko preneha uporabljati to ureditev, če o tem obvesti organ.
Kdo

Zahtevek predloži davčni zavezanec, ki želi prenehati uporabljati to posebno ureditev ali ki ne izpolnjuje več pogojev za uporabo te posebne ureditve v Sloveniji.


Kdaj

Zahtevek se vloži vsaj 15 dni pred koncem koledarskega četrtletja, ki je pred koledarskim četrtletjem, v katerem namerava prenehati uporabljati ureditev oz. takoj ko ne izpolnjuje več pogojev za njeno uporabo.


Kje in kako

Davčni zavezanec predloži zahtevek za deregistracijo iz posebne neunijske ureditve VEM davčnemu organu elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Deregistracija iz posebne neunijske ureditve VEM (Deregistracija iz Non EU sistema OSS )
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.