Dobava novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico  

Ob dobavi novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico je treba vložiti prijavo.
Kdo

Prijavo predloži davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV.

Obrazec DDV- DPS predloži tudi vsaka oseba, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu odpošlje ali odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico.


Kdaj

Obrazec za prijavo dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico je treba vložiti v 8 dneh od dneva opravljene dobave novega prevoznega sredstva v drugo državo članico.


Kje in kako

Obrazec za dobavo novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico predloži davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico kateri koli osebi, ki ni identificirana za namene DDV, elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Vsaka oseba, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo, predloži obrazec za dobavo novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico davčnemu organu v kraju sedeža, stalnega oziroma običajnega prebivališča. Obrazec se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, za dobavitelja in za davčni organ), v štirih izvodih pa se izpolni le, če je obrazec potreben za registracijski organ.


Obrazci

Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico (DDV-DPS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.