Tehnične specifikacije - davčno potrjevanje računov 

Objavljena navodila in aplikacije, primeri shem in aplikacij, digitalna potrdila in pogosto zastavljena vprašanja.
Novice

1.10.2020 - FURS bo dne 18.11.2020 med 22:00 in 24.00 uro v produkcijskem sistemu davčnih blagajn zamenjal digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave (blagajne.fu.gov.si) in digitalno potrdilo za podpisovanje FURS odgovorov (DavPotRac). Novi digitalni potrdili sta objavljeni v razdelku »Digitalna potrdila« in v tehnični dokumentaciji (v2.1).
Vzpostavljeno je začasno vzporedno produkcijsko okolje (https://blagajne.fu.gov.si:9009/...) z novimi digitalnimi potrdili, kjer lahko preverite delovanje. Začasno produkcijsko okolje bo po 16.12.2020 umaknjeno. Poskrbite, da bo vaša programska oprema za davčno potrjevanje računov delovala tudi po zamenjavi digitalnih potrdil.

17.06.2020 - V testnem sistemu za davčno potrjevanje računov (https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/...), bomo dne 24.06.2020 med 14:00 in 16:00 uro zamenjali digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS seje in digitalno potrdilo za podpisovanje FURS odgovorov, v tem času bo moteno delovanje testnega okolja.

17.06.2020 - Objavljena je nova verzija tehnične dokumentacije (verzija 2.0).

13.02.2019 - V sistemu za davčno potrjevanje računov bomo onemogočili protokol TLS 1.1 . Sistem bo med posegom nemoteno deloval, po posegu bo ostalo omogočeno davčno potrjevanje računov samo še s protokolom TLS 1.2.
Časovnica posega:
28.2.2019 ob 13:00:
    • izveden bo izklop TLS 1.1 protokola v testnem okolju (https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/...),
    • objavljen bo začasen vzporedni produkcijski naslov https://blagajne.fu.gov.si:9009/..., kjer bo izklopljen protokol TLS 1.1 in vklopljen samo protokol TLS 1.2. Začasen vzporedni produkcjiski naslov bo delujoč do 20.5.2019.

23.4.2019 ob 21:00:
    • izveden bo izklop protokola TLS 1.1 v produkcijskem okolju (https://blagajne.fu.gov.si:9003/...).

13.02.2019 - Objavljena je nova verzija tehnične dokumentacije (verzija 1.9).

7.11.2018 - Dodatne informacije k novici z dne 29.10.2018 glede zamenjave strežniškega potrdila:
    • Dne 10.11.2018 ob 22.30 uri bo izvedena zamenjava produkcijskega strežniškega digitalnega potrdila »blagajne.fu.gov.si.« na naslovu https://blagajne.fu.gov.si:9003/....
    • Ob začasnem produkcijskem naslovu https://blagajne.fu.gov.si:9009/... je objavljen še dodaten začasen testni naslov https://blagajne.fu.gov.si:9008/..., kjer lahko preverite delovanje z novim produkcijskim strežniškim digitalnim potrdilom. Na tem naslovu je za avtentikacijo potrebno uporabiti namenska testna digitalna potrdila (izdajatelj je Tax CA Test). Naslov je zvezan s testnim okoljem.
    • Začasni produkcijski naslov https://blagajne.fu.gov.si:9009/... in začasni testni naslov https://blagajne.fu.gov.si:9008/... bomo izklopili dne 30.11.2018.
    • Korensko potrdilo SI-TRUST Root za izdajatelja SIGOV-CA je bilo dne 29.10.2018 objavljeno v razdelku »Digitalna potrdila«
    • Objavljena je nova verzija tehnične dokumentacije (verzija 1.8).

29.10.2018 - FURS bo dne 10.11.2018 zamenjal digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave (blagajne.fu.gov.si) v sistemu davčnih blagajn (https://blagajne.fu.gov.si:9003/...). Novo digitalno potrdilo je objavljeno na tej povezavi in v razdelku »Digitalna potrdila«. Spremenjeno je tudi digitalno potrdilo izdajatelja SIGOV-CA, objavljeno je na tej povezavi in v razdelku »Digitalna potrdila«. Novo digitalno potrdilo je že objavljeno na začasnem produkcijskem naslov https://blagajne.fu.gov.si:9009/..., kjer lahko preverite delovanje. Poskrbite, da bo vaša programska oprema za davčno potrjevanje računov delovala tudi po zamenjavi digitalnega potrdila. Začasen produkcijski naslov https://blagajne.fu.gov.si:9009/... bo po 10.11.2018 umaknjen.

23.07.2018 - Objavljena je nova verzija demo aplikacije »BlagajneSample« - odpravljena je napaka pri povezovanju s TLS protokolom, ki se pojavi po posodobitvah .NET ogrodja.

06.07.2018 - Objavljena je nova verzija demo aplikacije »BlagajneSample« - odpravljena je napaka, ki se pojavi v okoljih z Windows 10, verzija 1803.

30.06.2018 - V soboto 30.06.2018 bomo ob 21.00 uri onemogočili protokol TLS 1.0 v sistemu za davčno potrjevanje računov. Sistem bo med posegom nemoteno deloval, po posegu bo ostalo omogočeno davčno potrjevanje računov samo še s protokoloma TLS 1.1 in 1.2.

07.05.2018 - Testni sistem za davčno potrjevanje računov je začasno nedostopen zaradi sistemske okvare. - 10.05.2018 - Sistem je ponovno dostopen.

02.02.2018 - Dne 15. 2. 2018 bo onemogočena uporaba protokola TLS 1.0 v testnem okolju, dne 30. 6. 2018 bo onemogočena uporaba protokola TLS 1.0 v produkcijskem okolju. Objavljena je nova verzija tehnične dokumentacije (verzija 1.7).

07.02.2017 - Testni sistem bo zaradi vzdrževalnih del nedostopen dne 9.2.2016 med 7:00 in 24:00 uro. Sistem bo zopet dostopen dne 10.2.2016.

22.12.2015 - Objavljena nova verzija tehnične dokumentacije (verzija 1.6).

08.12.2015 - Objavljena 2 primera sporočil za masovne račune.

02.12.2015 - Objavljena nova verzija tehnične dokumentacije (verzija 1.5).

01.12.2015 - Produkcijsko okolje za potrjevanje računov je odprto. Dostop je omogočen samo za IP naslove v Sloveniji, za dostop zunaj Slovenije sporočite na elektronski naslov dev.blagajne.fu@gov.si davčno številko izdajatelja, naziv izdajatelja in IP naslove iz katerih boste dostopali.

24.11.2015 - Obveščamo vas, da bo jutri, 25.11.2015, med 13.00 in 16.00, moten dostop do testnega okolja zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

24.11.2015 - Objavljena nova verzija tehnične dokumentacije (verzija 1.4).

24.11.2015 - Objavljeni javni ključi produkcijskih digitalnih potrdil za vzpostavitev TLS povezave (blagajne.fu.gov.si.cer), izdajatelja sigov-ca (sigov-ca.crt) in aplikacijskega potrdila za digitalno podpisovanje sporočil (DavPotRac.cer).

23.11.2015 - Spremembe in dopolnitve:
    • JSON shema je usklajena z XML shemo v poljih (Street, Community, PostalCode, SpecialNotes) in XML shema je usklajena z JSON shemo v poljih (City)
    • Objavljen XML shema, JSON shema in WSDL za masovno pošiljanje podatkov o računih
    • Objavljena nova verzija aplikacije za preverjanje natisnjenih kod za Android in WindowsPhone

11.11.2015 - Obveščamo vas, da bo moten dostop do testnega okolja zaradi nadgradnje mrežne opreme v četrtek, 12.11.2015 od 12:00 do 17:00 in v petek, 13.11.2015 od 12:00 do 17:00.

02.11.2015 - Objavljen popravek aplikacije za preverjanje kakovosti natisnjenih kod - branje datuma je sedaj v skladu z tehničnimi navodili.


Navodila za razvijalce

Tehnična dokumentacija (različica 2.2) za razvijalce programske opreme za elektronske naprave.


Aplikacije

Preverjanje kakovosti natisnjenih kod
    Aplikacija za preverjanje kakovosti natisnjenih kod: Android, WindowsPhone.
    Navodila za uporabo aplikacije.


Sheme in primeri

Sheme za izmenjavo z IS FU
    Posamezno potrjevanje računov: XML, JSON, WSDL.
    Masovno pošiljanje podatkov o računih: XML, JSON, WSDL
    Shema xmdsig: xmldsig-core-schema.xsd.

Primeri sporočil
    Podpisano sporočilo za potrjevanje računa: XML, JSON.
    Podpisano sporočilo za prijavo prostora: XML, JSON.
    Podpisano sporočilo za potrjevanje računa iz vezane knjige: XML, JSON.
    Navaden račun z dvema stopnjama DDV: XML.
    Storno za račun »Navaden račun z dvema stopnjama DDV«: XML.
    Račun izdan v svojem imenu za svoj račun in v tujem imenu za tuj račun: XML.
    Storno za RAČUN4. Z elektronskim računom se spreminja elektronski račun: XML.
    Račun izdan v tujem imenu in za tuj račun: XML.
    Podpisano sporočilo za prijavo premičnega poslovnega prostora: XML.
    Navaden račun z dvema stopnjama DDV, sporočilo za masovno pošiljanje: XML, JSON.

Primeri kode
    Primer aplikacije v C#
    V zip datoteki je C# projekt (.net 4.7) za Visual Studio 2012, v katerem so prikazani primeri vzpostavitve osnovne komunikacije s Furs sistemom za davčno potrjevanje računov. Projekt zajema primere kode za podpisovanje in pošiljanje osnovnih XML sporočil (echo, poslovni prostor, račun). Namen objavljene kode je olajšati vzpostavitev osnovne komunikacije razvijalcem s Furs sistemom in koda kot taka ni namenjena in optimizirana za delovanje v produkcijskem okolju.


Digitalna potrdila

Digitalna potrdila IS FU
    Povezave do javnih ključev digitalnih potrdil IS FU.

    Testno okolje:
        • Javni ključ digitalnega potrdila za vzpostavitev TLS povezave: blagajne-test.fu.gov.si.cer.
        • Javni ključ digitalnega potrdila za podpis: DavPotRacTEST.cer.
        • Vmesno potrdilo izdajatelja SIGOV-CA: sigov-ca2.xcert.crt.
        • Korensko potrdilo SI-TRUST Root za izdajatelja SIGOV-CA: si-trust-root.crt.

    Produkcijsko okolje:
        • Javni ključ digitalnega potrdila za vzpostavitev TLS povezave: blagajne.fu.gov.si.cer.
        • Javni ključ digitalnega potrdila za podpis: DavPotRac.cer.
        • Vmesno potrdilo izdajatelja SIGOV-CA: sigov-ca2.xcert.crt.
        • Korensko potrdilo SI-TRUST Root za izdajatelja SIGOV-CA: si-trust-root.crt.

Testna digitalna potrdila za razvijalce
Za pridobitev testnega digitalnega potrdila je potrebno poslati elektronsko sporočilo na naslov dev.blagajne.fu(at)gov.si.
V sporočilu navedite naziv podjetja, katero bo razvijalo programsko rešitev za davčno potrjevanje računov in bo uporabljalo zahtevano digitalno potrdilo.
Testna digitalna potrdila so izdana na naključno davčno številko in anonimiziran naziv (npr. »Testna oseba n«).
Potrdila bodo dostavljena v obliki datoteke ».p12«.


Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja
    Vprašanja in odgovori so objavljeni na tej povezavi.

Dodatna vprašanja
    Za ostale tehnične informacije pišite na dev.blagajne.fu(at)gov.si