Tehnične specifikacije - davčno potrjevanje računov 

Objavljena navodila in aplikacije, primeri shem in aplikacij, digitalna potrdila in pogosto zastavljena vprašanja.
Novice

13.11.2023 - FURS bo dne 6.12.2023 med 22:00 in 24.00 uro v produkcijskem sistemu davčnih blagajn zamenjal digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave (blagajne.fu.gov.si). Novo digitalno potrdilo je objavljeno v razdelku »Digitalna potrdila« in v tehnični dokumentaciji (v2.6).
Vzpostavljeno je začasno vzporedno produkcijsko okolje (https://blagajne.fu.gov.si:9009/...) z novim digitalnim potrdilom, kjer lahko preverite delovanje. Začasno produkcijsko okolje bo po 20.12.2023 umaknjeno. Poskrbite, da bo vaša programska oprema za davčno potrjevanje računov delovala tudi po zamenjavi digitalnega potrdila.

22.09.2023 - V testnem sistemu za davčno potrjevanje računov (https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/...), smo zamenjali digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS seje. Nov javni ključ je objavljen v razdelku »Digitalna potrdila«.

07.12.2022 - Objavljena je nova verzija tehnične dokumentacije (verzija 2.5).

16.11.2022 - FURS bo dne 12.12.2022 med 22:00 in 24.00 uro v produkcijskem sistemu davčnih blagajn zamenjal digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave (blagajne.fu.gov.si). Novo digitalno potrdilo je objavljeno v razdelku »Digitalna potrdila« in v tehnični dokumentaciji (v2.4).
Vzpostavljeno je začasno vzporedno produkcijsko okolje (https://blagajne.fu.gov.si:9009/...) z novim digitalnim potrdilom, kjer lahko preverite delovanje. Začasno produkcijsko okolje bo po 19.12.2022 umaknjeno. Poskrbite, da bo vaša programska oprema za davčno potrjevanje računov delovala tudi po zamenjavi digitalnega potrdila.

02.09.2022 - V testnem sistemu za davčno potrjevanje računov (https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/...), smo zamenjali digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS seje. Nov javni ključ je objavljen v razdelku »Digitalna potrdila«.

13.04.2022 - V testnem sistemu za davčno potrjevanje računov smo dodatno omogočili protokol TLS 1.3 (ob že omogočenem protokolu TLS 1.2). Sprememba ne vpliva na povezovanje s protokolom TLS 1.2, kateri še naprej ostaja v veljavi.

Časovnica posega:
12.4.2022 ob 15:00:
    • Izveden je vklop dodatnega protokola TLS 1.3 v testnem okolju (https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/...),
    • Objavljen je začasen vzporedni produkcijski naslov (https://blagajne.fu.gov.si:9009/...), kjer je dodatno vklopljen protokol TLS 1.3. Delujoč bo do 14.6.2022.

31.5.2022 ob 21:00:
    • Izveden bo vklop dodatnega protokola TLS 1.3 v produkcijskem okolju (https://blagajne.fu.gov.si:9003/...).

14.6.2022 ob 15:00:
    • Umik začasnega vzporednega produkcijskega naslova (https://blagajne.fu.gov.si:9009/...).

14.12.2021 – Objavljena je posodobljena verzija aplikacije za preverjanje kakovosti in pravilnosti natisnjenih kod - Preveri kodo (razdelek Aplikacije).


Navodila za razvijalce

Tehnična dokumentacija (različica 2.7) za razvijalce programske opreme za elektronske naprave.


Aplikacije

Preverjanje kakovosti natisnjenih kod
    Aplikacija za preverjanje kakovosti natisnjenih kod: Android.
    Navodila za uporabo aplikacije.


Sheme in primeri

Sheme za izmenjavo z IS FU
    Posamezno potrjevanje računov: XML, JSON, WSDL.
    Masovno pošiljanje podatkov o računih: XML, JSON, WSDL
    Shema xmdsig: xmldsig-core-schema.xsd.

Primeri sporočil
    Podpisano sporočilo za potrjevanje računa: XML, JSON.
    Podpisano sporočilo za prijavo prostora: XML, JSON.
    Podpisano sporočilo za potrjevanje računa iz vezane knjige: XML, JSON.
    Navaden račun z dvema stopnjama DDV: XML.
    Storno za račun »Navaden račun z dvema stopnjama DDV«: XML.
    Račun izdan v svojem imenu za svoj račun in v tujem imenu za tuj račun: XML.
    Storno za RAČUN4. Z elektronskim računom se spreminja elektronski račun: XML.
    Račun izdan v tujem imenu in za tuj račun: XML.
    Podpisano sporočilo za prijavo premičnega poslovnega prostora: XML.
    Navaden račun z dvema stopnjama DDV, sporočilo za masovno pošiljanje: XML, JSON.

Primeri kode
    Primer aplikacije v C#
    V zip datoteki je C# projekt (.net 4.7) za Visual Studio 2012, v katerem so prikazani primeri vzpostavitve osnovne komunikacije s Furs sistemom za davčno potrjevanje računov. Projekt zajema primere kode za podpisovanje in pošiljanje osnovnih XML sporočil (echo, poslovni prostor, račun). Namen objavljene kode je olajšati vzpostavitev osnovne komunikacije razvijalcem s Furs sistemom in koda kot taka ni namenjena in optimizirana za delovanje v produkcijskem okolju.


Digitalna potrdila

Digitalna potrdila IS FU
    Povezave do javnih ključev digitalnih potrdil IS FU.

    Testno okolje:
        • Javni ključ digitalnega potrdila za vzpostavitev TLS povezave: blagajne-test.fu.gov.si.cer.
        • Javni ključ digitalnega potrdila za podpis: DavPotRacTEST.cer.
        • Vmesno potrdilo izdajatelja SIGOV-CA: sigov-ca2.xcert.crt.
        • Korensko potrdilo SI-TRUST Root za izdajatelja SIGOV-CA: si-trust-root.crt.

    Produkcijsko okolje:
        • Javni ključ digitalnega potrdila za vzpostavitev TLS povezave: blagajne.fu.gov.si.cer.
        • Javni ključ digitalnega potrdila za podpis: DavPotRac.cer.
        • Vmesno potrdilo izdajatelja SIGOV-CA: sigov-ca2.xcert.crt.
        • Korensko potrdilo SI-TRUST Root za izdajatelja SIGOV-CA: si-trust-root.crt.

Testna digitalna potrdila za razvijalce
Za pridobitev testnega digitalnega potrdila je potrebno poslati elektronsko sporočilo na naslov sd.fu(at)gov.si.
V sporočilu navedite naziv podjetja, katero bo razvijalo programsko rešitev za davčno potrjevanje računov in bo uporabljalo zahtevano digitalno potrdilo.
Testna digitalna potrdila so izdana na naključno davčno številko in anonimiziran naziv (npr. »Testna oseba n«).
Potrdila bodo dostavljena v obliki datoteke ».p12«.


Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja
    Vprašanja in odgovori so objavljeni na tej povezavi.

Dodatna vprašanja
    Za ostale tehnične informacije pišite na sd.fu(at)gov.si