Izjava o vračilu pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov 

Izjava za vračilo pomoči za gospodarstvo (energenti) za upravičeno obdobje.
Kdo

Izjavo o vračilu pomoči za gospodarstvo (energenti) lahko vloži upravičenec, ki je uveljavil in prejel izredno pomoč za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu, pa je naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njegovo pridobitev.

Znesek prejete pomoči se vrne v 30 dneh od vročitve odločbe, ki jo na podlagi vložene izjave izda FURS.


Kdaj

Izjavo se vloži zaradi ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev iz naslednjih razlogov – izbran mora biti vsaj en razlog (lahko pa je izbranih tudi več):
    • na dan 1. december 2021 nismo bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti
    • stroški energije v letu 2022 glede na leto 2021 niso narasli za več kot 40 odstotkov
    • vsota prejetih pomoči namenjene blažitvi posledic dviga cen energentov po tem ukrepu in po drugih ukrepih, presega nastalo škodo zaradi dviga cen energentov
    • smo prejeli finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo iz 8. člena ZUOPDCE
    • so bili v izjavi za uveljavljanje pomoči za gospodarstvo napačno izkazani prihodki od prodaje oziroma stroški energije v letu 2019 oziroma v primerljivem obdobju

Glede na vloženo izjavo za izplačilo pomoči za gospodarstvo, se izjava za vračilo pomoči za gospodarstvo (energenti) vloži:
    •  za obdobje 1. 1. 2022 - 31.12.2022 v skupni višini _____ EUR
in sicer do višine izplačanega zneska.


Kje in kako

Izjavo za vračilo pomoči za gospodarstvo zaradi dviga cen energentov upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava o vračilu prejetih upravičenj (NF-COVIDVračilo) - Vračilo pomoči za gospodarstvo (energenti)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.