Uveljavljanje olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP 

Rezidenti držav članic EU oziroma EGP, razen rezidenti Republike Slovenije, ki v Sloveniji dosegajo določene vrste dohodkov, lahko uveljavljajo splošno, osebne in posebne osebne olajšave, olajšavo za vzdrževane družinske člane in za PDPZ, če z dokazili dokažejo, da znašajo dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njihovih celotnih obdavčljivih dohodkov v davčnem letu, in če dokažejo, da so v državi njihovega rezidentstva dohodki, doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni.
Kdo

Rezidenti države članice EU/EGP, ki ni Republika Slovenija.


Kdaj

Izpolnjen in od tujega davčnega organa potrjen obrazec posameznik priloži letni napovedi za odmero dohodnine.


Kje in kako

Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav za rezidente držav članic EU/EGP zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnemu FU, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav za rezidente držav članic EU/EGP
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.