Evidentiranje statusa blaga 

Za namen dokazovanja unijskega statusa blaga ob njegovi vrnitvi na carinsko območje Unije, potnik carinske organe lahko zaprosi za izdajo dokumenta o evidentiranju statusa.
Kdo

Potniku pri izstopu iz carinskega območja Unije ni potrebno izrecno prijavljati blaga, ki ga prenaša v svoji osebni prtljagi in je namenjeno uporabi med potovanjem. Ob vrnitvi velja enako, saj se šteje, da ima to blago carinski status unijskega blaga, če je kot tako prijavljeno in v prijavo ni dvoma. Zaradi preverjanja statusa carinski organ od potnika lahko zahteva predložitev ustreznega dokazila, kot je npr. račun, lahko pa potnik za ta namen zaprosi tudi za izdajo posebnega dokumenta o evidentiranju statusa blaga.


Kdaj

Ob izstopu iz carinskega območja Unije.


Kje in kako

Obrazec, ki se izpolni s podatki o blagu, ki se iznaša, in zadevno blago, se predložijo cariniku na carinskem uradu izstopa iz Unije, ki na obrazec vpiše datum iznosa iz Unije, ga overi in vrne potniku.


Obrazci

Dokument o evidentiranju statusa
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.