Izjava za izplačilo pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 

Izplačilo pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-Cov-2
Kdo

Upravičenec do pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 je pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga.

Upravičenec do izplačila pomoči za nakup hitrih testov in PCR testov je nacionalna panožna športna zveza, ki organizira tekmovanja oziroma nacionalna panožna športna zveza, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj.


Kdaj

Pravna ali fizična oseba, ki je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga mora predložiti izjavo najkasneje do 30. 1. 2021.

Nacionalna panožna športna zveza, ki organizira tekmovanja oziroma nacionalna panožna športna zveza, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj, mora predložiti izjavo najkasneje do 31. 12. 2021.


Kje in kako

Izjavo za izplačilo pomoči za izvedbo testov na virus SARS-CoV-2, s katero predlagatelj potrjuje, da je upravičenec, se vloži elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava za izplačilo pomoči za teste na virus SARS-CoV-2
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.