*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Informativni izračun dohodnine (IID)
Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.
Kdo

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) bo zavezancem za dohodnino za leto 2018 posredovala informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Informativni izračun dohodnine bo sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga FURS na podlagi uradnih evidenc, in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jih FURS posredovali izplačevalci in zavezanci.


Kdaj

FURS bo zavezancem informativni izračun dohodnine dostavil najkasneje do 15. junija 2019.


Kje in kako

Informativni izračun dohodnine (IID), ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine, Finančna uprava Republike Slovenije sestavi na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga in po pošti odpremi zavezancem za dohodnino.

S pomočjo programa, si lahko zavezanec tudi sam testno izračuna dohodnino.


Obrazci

Informativni izračun dohodnine (IID)
Elektronski vpogled    Izpolni/natisni     Navodila

Izjava o določitvi transakcijskega računa
Elektronski vpogled    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.