❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Informativni izračun dohodnine (IID) in Izjava o določitvi plačilnega računa za vračilo dohodnine  

Dohodnino na letni ravni odmeri davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.

Preveč plačana dohodnina se zavezancu vrne na njegov zadnji odprt plačilni račun, naveden na IID. Zavezanec, ki želi vračilo na drug račun, lahko v roku za ugovor zoper IID, vloži Izjavo o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnina.

Kdo

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) bo zavezancem za dohodnino za leto 2022 posredovala informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Informativni izračun dohodnine bo sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga FURS na podlagi uradnih evidenc, in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jih FURS posredovali izplačevalci in zavezanci.

Kdaj

FURS bo zavezancem informativni izračun dohodnine za leto 2022 dostavil, najkasneje do 31. maja 2023.


Kje in kako

Informativni izračun dohodnine (IID), ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine, Finančna uprava Republike Slovenije sestavi na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga in po pošti odpremi zavezancem za dohodnino.

S pomočjo programa, si lahko zavezanec tudi sam testno izračuna dohodnino.


Obrazci

Informativni izračun dohodnine (IID)
Elektronski vpogled    Izpolni/natisni     Navodila

Izjava o določitvi plačilnega računa zavezanca za vračilo preveč plačane dohodnine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.