Instrument zavarovanja 

Finančna uprava zahteva zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti pred izdajo odločbe ali potekom roka za predložitev obračuna davka, če utemeljeno pričakuje, da bo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti onemogočeno ali precej oteženo. Zavarovanje se tudi vzpostavi, ko pričakovana davčna obveznost presega 50.000 eurov. Zavarovanje se lahko vzpostavi tudi na način, da davčni organ od zavezanca zahteva predložitev ustreznega instrumenta zavarovanja.
Kdo

Zavezanci za davek so dolžni zagotoviti zavarovanje v kolikor to zahteva davčni organ.


Kdaj

Ustrezen instrument zavarovanja zavezanec za davek predloži na zahtevo davčnega organa.

Zavezancu za davek so na voljo naslednji instrumenti zavarovanja:
1. bančna garancija brez ugovora na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
2. garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda zavarovalnica, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
3. cirkulirani certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
4. avalirana menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
5. gotovinski polog.

Lahko se sprejme tudi druge instrumente zavarovanja, če ti instrumenti na enakovreden način zagotavljajo izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti.

Za isto davčno obveznost se zahteva predložitev samo enega ustreznega instrumenta zavarovanja. Šteje se, da je predloženi instrument zavarovanja ustrezen, če zagotavlja izpolnitev oziroma plačilo davčne obveznosti v celoti. V nasprotnem primeru mora finančni organ s sklepom zahtevati dodatno zavarovanja ali nadomestitev prvotnega zavarovanja z novim. Če se tega ne zagotovi, se nepopoln instrument zavarovanje ne sprejme.

Zavarovanje velja do dneva izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti.


Kje in kako

Instrumenta zavarovanja, preko portala eDavki sta to bančna garancija in garantno pismo, davčni zavezanec odda:

    • po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register;
    • elektronsko preko storitve elektronskega poslovanja FURS eDavki;
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Bančna garancija za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Garantno pismo za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila davčne obveznosti
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.