❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Potrebna oprema 

Pomembno
Zaradi varnosti poslovanja upoštevajte varnostna priporočila proizvajalcev programske opreme. Poskrbite za ustrezno posodobljenost vašega operacijskega sistema ter brskalnikov, ki jih uporabljate.

Uvod

eDavki so spletni servis, zato je pogoj za uporabo računalnik z dostopom do interneta. Uporaba portala je mogoča v podprtih brskalnikih in operacijskih sistemih.

Prijava v osebni portal eDavkov se izvede z uporabo digitalnega potrdila enega od podprtih overiteljev, prek uporabniškega imena in gesla ali portala SI-PASS oz. prek mobilne aplikacije eDavki.

Navodila za namestitev digitalnega potrdila so na voljo v sklopu navodil za Preverjanje digitalnega potrdila.

Priporočljiva strojna oprema

    • Namizni ali prenosni računalnik (PC ali Mac) ustrezne konfiguracije glede na operacijski sistem.
    • Oprema za varno shranjevanje digitalnega potrdila (bralnik pametnih kartic, USB vtičnica ali podobno). Digitalno potrdilo lahko shranite tudi na lokalni disk računalnika, vendar ga je zaradi varnosti zelo priporočljivo hraniti na mediju, ki se ga da odstraniti in spraviti.
    • Dostop do interneta.

Zahtevana programska oprema

V portalu eDavki se podpisovanje dokumentov lahko izvaja na različnih operacijskih sistemih in brskalnikih.

Podprti overitelji digitalnih potrdil

    • SIGOV-CA: http://www.sigov-ca.gov.si/
    • SIGEN-CA: http://www.sigen-ca.si/
    • AC-NLB: http://www.nlb.si/ac-nlb-identiteta-ac-nlb
    • POŠTA®CA: http://postarca.posta.si/
    • HALCOM: http://www.halcom.si/
Digitalnih potrdil drugih overiteljev v portalu eDavki ne morete registrirati oz. uporabljati.

Več o digitalnem potrdilu in podpisovanju dokumentov

Kaj je digitalno potrdilo (certifikat)?
Digitalno potrdilo služi za identifikacijo uporabnika. Je neke vrste osebna izkaznica s katero se uporabnik identificira v elektronskem poslovanju. Digitalna potrdila poleg osnovnih podatkov o imetniku (ime, e-naslov, enolična številka, ...) in izdajatelju vsebujejo tudi druge informacije. Med najpomembnejšimi sta t.i. javni in zasebni ključ. Z njuno pomočjo je uporabniku zagotovljena varna komunikacija preko spleta.

Zakaj potrebujem digitalno potrdilo?
Digitalna potrdila imajo v portalu eDavki vlogo avtentikacije.

Med vašo prvo registracijo v portalu eDavki povežete svoje digitalno potrdilo (certifikat) z vašim davčnim profilom. Ob vsakokratni prijavi v osebni portal je zato potrebno izbrati svoje digitalno potrdilo, katerega uporabljate v portalu eDavki. S tem omogočite preverjanje vaše pristnosti in prikaz vašega osebnega portala. Vse dokler ne zapustite oz. zaprete brskalnika vas bo portal eDavki prepoznal na podlagi digitalnega potrdila s katerim ste se prijavili. Sama prijava v portal eDavki pa še ne zadosti pogojem za elektronski podpis. Ob prijavi v portal eDavki ste se identificirali, kar pa še ne pomeni, da bodo vsi oddani dokumenti tudi samodejno podpisani. Podpisovanje posameznega dokumenta se izvaja kot povsem neodvisna operacija.

Kaj je elektronski podpis?
Elektronski podpis je pravno enak lastnoročnemu podpisu, hkrati pa zagotavlja, da je dokument veljaven ves čas, dokler je tudi njegova vsebina enaka tisti ob podpisu. Vsakemu dokumentu, ki ga elektronsko podpišete, se (pred oddajo) doda informacija o vas, podpisniku. Prav tako se vsak dokument opremi s časovnim žigom, ki ga izda 'Izdajatelj varnih časovnih žigov SI-TSA', ki je pod okriljem Ministrstva za javno upravo in določa točen čas oddaje dokumenta. Del podpisa pa predstavlja tudi tako imenovan digitalni prstni odtis (hash), ki skupaj z vsemi elementi zagotavlja, da vsebina ostaja nespremenjena. Morebitne naknadne (ne)namerne spremembe vsebine dokumenta samodejno prekinejo veljavnost podpisa. Podpis na spremenjenih dokumentih ni več veljaven.

Zakaj je pred podpisom potrebno vpisati oz. prepisati varnostno kodo, ki se izriše na zaslonu?
Varnostna koda oz. po angleško CAPTCHA (akronim za 'Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart' oz. po slovensko 'Popolnoma samodejen in javen Turingov test, s pomočjo katerega ločimo računalnike in ljudi med seboj') je varnostni mehanizem, ki od vas zahteva, da pred podpisom dokumenta dokažete, da ga podpisujete vi in ne računalnik sam.

Varnostna koda se prikaže v popačeni slikovni obliki, ki jo računalnik sam težje prebere, zato jo morate prebrati in prepisati vi. Če ste varnostno kodo pred podpisom pravilno prepisali, boste dokument lahko podpisali in s tem oddali. V nasprotnem primeru pa boste imeli možnost ponovitve vnosa kode, ki je omejena na 5 poskusov. Po 5 zaporednih napačnih poskusih bo podpisovanje prekinjeno zaradi varnostnih razlogov, saj bi lahko obstajala možnost, da dokumenta ne podpisujete vi, temveč to počne računalnik sam. Tak dokument boste morali ponovno kreirati in podpisovanje ponoviti.

V primeru, da slikovne kode ne uspete prebrati ali pa bi jo želeli spremeniti, lahko pod njo izberete povezavo 'Prikaži novo varnostno kodo' in ta se bo spremenila. Vedno prepišete tisto kodo, ki jo v danem trenutku vidite na zaslonu.

Kako preverim veljavnost elektronskega podpisa na dokumentu?
V portalu eDavki imate pri vseh pripravljenih in oddanih dokumentih možnost preverjanja veljavnosti elektronskega podpisa. V dokumentih kliknete na gumb 'Preveri podpis' in dobite informacijo o podpisniku dokumenta, informacijo o podpisu s strani finančne uprave ter informacijo o časovnem žigu dokumenta. Če dokument po podpisu ni bil spremenjen, potem bo podpis veljaven, kar tudi zagotavlja njegovo pristnost. Če pa bi bil oddan dokument kakorkoli kasneje spremenjen, podpis ne bo več veljal.