Izravnava ali preknjižba 

Imate na knjigovodski kartici izkazano preplačilo in hkrati odprte terjatve? Predlagajte izvedbo izravnave oziroma preknjižbe, za preveč plačane dajatve pa zahtevajte vračilo.
Kdo

Zavezanec, ki želi urediti stanje odprtih postavk na svoji knjigovodski kartici pri FURS z izravnavo ali preknjižbo.


Kdaj

Kadar želi zavezanec s preplačilom, izkazanim na knjigovodski kartici, izravnati odprte zapadle ali nezapadle terjatve na isti ali drugi vrsti dajatve, predlaga izvedbo izravnave oziroma preknjižbe.


Kje in kako

Zavezanec izpolnjeno vlogo odda:

1. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.

2. Po elektronski pošti na naslov gfu.up.fu@gov.si, v zadevo vpiše naslov "Izravnava".

3. Po pošti na naslov: Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, p. p. 302, 1000 Ljubljana.Obrazci

Izravnava (izravnava ekartica)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.