Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Izravnava, pobot in vračilo 
Se ne strinjate s stanjem na kartici, ker imate izkazane odprte terjatve in obveznosti? Predlagajte izvedbo izravnave oziroma pobota, za preveč plačane dajatve zahtevajte vračilo.
Kdo

Zavezanec, ki želi urediti svoje stanje na knjigovodski kartici pri FURS z izravnavo ali pobotom.


Kdaj

Kadar želi zavezanec z izkazanim preplačilom izravnati odprte zapadle terjatve, predlaga izvedbo izravnave oziroma pobota.


Kje in kako

Zavezanec izpolnjeno vlogo odda:
1. Po pošti na naslov: Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, p. p. 302, 1000 Ljubljana.

2. Po elektronski pošti na naslov gfu.up.fu@gov.si, zadevo vpiše naslov "Izravnava/pobot".

3. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Izravnava/pobot (IP-eKartica)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.