Izjava za pridobitev pomoči zaradi dviga cen energentov 


Kdo

V skladu s prvim odstavkom 2. člena Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE), je do pomoči zaradi dviga cen energentov upravičena pravna ali fizična oseba, ki:
    • je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 in
    • ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov. Pravna ali fizična oseba, ki ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 odstotkov.


Kdaj

Upravičenec lahko predloži za pridobitev pomoči zaradi dviga cen energentov v predpisanem roku, in sicer do 15. aprila 2022.

Izplačilo pomoči bo izvedeno v enkratnem znesku, 5. maja 2022.


Kje in kako

Izjavo za pridobitev pomoči zaradi dviga cen energentov upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava za pridobitev pomoči zaradi dviga cen energentov
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.