Izjava za uveljavljanje pomoči za samozaposlene zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 

Izjava o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023
Kdo

Samozaposlene osebe, kmetje in družbeniki, ki zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, lahko predložijo izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti, s katero uveljavljajo izplačilo pomoči.


Kdaj

Upravičenec lahko predloži izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti v predpisanem roku, in sicer do 31. 1. 2024. Za vsak mesec bo potrebno vložiti novo izjavo. Če bo izjava vložena:

    • do 30. septembra 2023 za avgust, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. oktobra 2023
    • od 1. oktobra 2023 do 31. oktobra 2023 za avgust in/ali september, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. novembra 2023,
    • od 1. novembra 2023 do 30. novembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober bo nakazan denar na transakcijski račun 10. decembra 2023.
    • od 1. decembra 2023 do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. januarja 2024.
    • od 1. januarja 2024 do 31. januarja 2024 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november in/ali december, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. februarja 2024.


Kje in kako

Izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava o zmanjšanem obsegu poslovanja zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.