Izjava o vračilu prejetih sredstev zaradi posledic poplav - delodajalci 


Kdo

Izjavo o vračilu vloži delodajalec, ki mora zaradi izplačanega dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrade poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oz. za leto 2023, vrniti eno ali več od sledečih prejetih sredstev, izplačanih s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje:

1. povračilo izplačanih nadomestil plače delavcev, ki zaradi višje sile zaradi posledic naravne nesreče ne morejo opravljati dela na podlagi 4. odstavka 24. člena ZOPNN-F za obdobje od avgust 2023 do vključno december 2023;

2. delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo na podlagi 8. odstavka 40. člena ZOPNN-F za obdobje od avgust 2023 do vključno november 2023;

3. povračilo izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu na podlagi 4. odstavka 147. člena ZIUOPZP za obdobje od avgust 2023 do vključno september 2023.

Delodajalec na izjavi označi eno ali več prejetih sredstev, ki jih vrača in označi za katere mesece jih vrača (meseci na izbiro so navedeni ločeno pri vsakih sredstvih).

Delodajalec mora izjavo vložiti v 2 mesecih po izplačilu. Znesek prejete pomoči se vrne v 30 dneh od vročitve odločbe, ki jo na podlagi vložene izjave izda FURS.


Kdaj

Obveznost vračila nastane, če bo v letu 2023, od 3. 8. 2023 oz. 2. 9. 2023 dalje (velja za prejemnike povračila izplačanih plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri delodajalcu po ZIUOPZP) ali kasneje za leto 2023, pri delodajalcu prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.


Kje in kako

Izjavo za vračilo prejetih sredstev zaradi posledic poplav delodajalec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava o vračilu prejetih sredstev zaradi posledic poplav - delodajalci (NF-VraciloPoplave)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če delodajalec, ki prejme delno povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo na podlagi 8. odstavka 40. člena ZOPNN-F, v roku 2 mesecev po izplačilu, FURS ne seznani o izplačilih dobička, nakupih lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilih nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oz. za leto 2023, se kaznuje z globo za prekršek v višini:

    • od 3.000 do 20.000 eurov;
    • od 1.500 do 8.000 eurov delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev;
    • od 450 do 2.000 eurov odgovorna oseba delodajalca;
    • od 450 do 1.200 eurov delodajalec samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost (46. člen ZOPNN-F).