***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Izjava o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti 
Izjava o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti.
Kdo

Družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, lahko predložijo izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti, s katero uveljavljajo izplačilo mesečnega temeljnega dohodka in/ali oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost.


Kdaj

Upravičenec lahko predloži izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti v predpisanem roku, in sicer:

    • izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti, s katero uveljavlja izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, je treba predložiti do 18. 4. 2020 za mesec marec, od 19. 4. do 30. 4. 2020 za mesec marec ali april ali za oba meseca skupaj; od 1. 5. do 31. 5. 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri mesece skupaj;

    • izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti, s katero uveljavlja oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za mesec marec (od 13.3. do 31.3.), april in maj, je treba vložiti najpozneje do 31. 5. 2020.


Kje in kako

Izjavo o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti (COVID19)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.