Medletna sprememba višine predhodne akontacije 

Če se davčna osnova za tekoče leto razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno leto, se lahko tekom leta spremeni z vlogo za medletno spremembo višine predhodne akontacije.
Kdo

Davčni zavezanec, katerega davčna osnova se za tekoče davčno leto razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno leto, lahko pri davčnem organu vloži vlogo za medletno spremembo višine predhodne akontacije.


Kdaj

Vloga se vloži najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka predhodne akontacije. Sestavni del vloge je ocena poslovanja tekočega leta s prilagoditvami ter podatki, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.


Kje in kako

Vlogo za medletno spremembo akontacije zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki z obrazcem DD-SprAkt.

O vloženi vlogi davčni organ odloči z odločbo v 15 dneh od predložitve zahteve. Če je nova višina predhodne akontacije manjša, se obroki predhodne akontacije, ki bodo dospeli v plačilo, sorazmerno zmanjšajo. Če je nova višina predhodne akontacije večja, se obroki predhodne akontacije, ki bodo dospeli v plačilo, sorazmerno povečajo.


Obrazci

Vloga za medletno spremembo višine akontacije
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.