Vloga za delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka 

Vloga za delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka.
Kdo

Samozaposlena oseba, družbenik in kmet, če ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi odrejene karantene ali varstva otrok (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin – npr. zaprtje šole).


Kdaj

Upravičenec lahko predloži vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka po ZNUPZ v predpisanem roku, in sicer:

    • najkasneje do 15. januarja 2022 za vloge, s katerimi se uveljavlja povračilo za mesec julij, avgust, september, oktober, november in december 2021,
    • v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 15. julija 2022 za vloge, s katerimi se uveljavlja povračilo za meseca januar 2022 in februar 2022.

Izjemoma se vloga za povračilo izgubljenega dohodka lahko vloži tudi za pretekla obdobja po ZZUOOP (oktober 2020 – junij 2021), in sicer samo v primerih situacije po sedmem odstavku 91. člena ZZUOOP, kadar je upravičenec za isto obdobje (za katero želi naknadno povračilo izgubljenega dohodka) vrnil mesečni temeljni dohodek. Vlogo za povračilo izgubljenega dohodka je potrebno vložiti 30 dneh od dejanskega vračila mesečnega temeljnega dohodka.


Kje in kako

Vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Vloga za delno povračilo izgubljenega dohodka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.