Vloga za delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka 

Vloga za delno povračilo izgubljenega dohodka zaradi odrejene karantene ali varstva otroka.
Kdo

Samozaposlena oseba, družbenik in kmet, če ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu zaradi odrejene karantene ali varstva otrok (zaradi odrejene karantene ali drugih zunanjih objektivnih okoliščin – npr. zaprtje šole).


Kdaj

Upravičenec lahko predloži vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka v predpisanem roku, in sicer v roku 30 dni od:
    • vročitve odločbe ali potrdila o karanteni ali od
    • pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole,
vendar najkasneje do:
    • 31. decembra 2020 za vloge, s katerimi uveljavlja povračilo za mesec oktober, november ali december 2020;
    • 31. marca 2021 za vloge, s katerimi se uveljavlja povračilo za mesec januar, februar in marec 2021.


Kje in kako

Vlogo za delno povračilo izgubljenega dohodka upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Vloga za delno povračilo izgubljenega dohodka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.