Obročno plačilo vračila neupravičeno prejetih sredstev po ZIUPOPDVE 

Če ste izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID – 19 lahko zaprosite za obročno plačilo vračila neupravičeno prejetih sredstev.
Kdo

Prejemnik sredstev, ki mu je z odločbo Finančne uprave RS naloženo vračilo neupravičeno prejetih sredstev izplačanih na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo Covid-19.


Kje in kako

Vlogo zavezanec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, lahko pa tudi na elektronski naslov Finančnega urada Koper kp.fu@gov.si ali po pošti Finančni urad Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper.

POZOR: Vlogo za odločanje o obročnem plačilu obveznosti iz naslova povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in povračila delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa se posreduje na Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Služba za finance in računovodstvo ali na elektronski naslov gpzrsz@ess.gov.


Obrazci

Obročno vračilo neupravičeno prejetih sredstev
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Opis

Opisa ni.