Predložitev posebnega obračuna za unijsko ureditev VEM (OSS) 

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno unijsko ureditev VEM, mora davčnemu organu predložiti posebni obračun DDV
Kdo

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki uporablja posebno ureditev, mora za vsako koledarsko trimesečje predložiti posebni obračun DDV.


Kdaj

Davčni zavezanec mora posebni obračun DDV predložiti do konca meseca po poteku obračunskega obdobja, na katero se obračun nanaša.

Posebni obračun DDV mora predložiti ne glede na to, ali so bile dobave blaga ali storitve, zajete v tej posebni ureditvi, opravljene ali ne.


Kje in kako

Davčni zavezanec predloži posebni obračun za unijsko ureditev VEM, davčnemu organu elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun DDV posebna unijska ureditev VEM (Obračun DDV v EU sistem OSS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če obračun ni predložen ali kadar je obračun DDV predložen prepozno ali je nepopoln ali nepravilen, morebitne kazni ali druge dajatve izračuna in odmeri država članica potrošnje (63.b člen Izvedbene Uredbe).