Izdaja dovoljenja za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola 

Dovoljenje za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola je odločba, ki jo izda pristojni davčni organ na podlagi pisnega zahtevka.
Kdo

Obrazec ODSTOP-DEA je zahtevek, ki ga predloži proizvajalec neprehrambnih izdelkov, ki želi pridobiti dovoljenje za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola, ki se porabi za proizvodnjo neprehrambnih izdelkov v skladu s 4. točko prvega odstavka 72. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS št. 47/16; ZTro-1), če uporaba predpisanega denaturanta dokazljivo onemogoča uporabo etilnega alkohola v proizvodnem procesu ali če ima denaturiran alkohol v končnem izdelku škodljiv vpliv na zdravje.


Kdaj

Zahtevek za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola (obrazec ODSTOP-DEA) se predloži pred začetkom uporabe nedenaturiranega etilnega alkohola v proizvodnji neprehrambnih izdelkov.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument ali v fizični obliki (osebno ali po pošti) pri pristojnemu finančnemu uradu.


Obrazci

Zahtevek za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola (ODSTOP-DEA)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Trošarine