Izdaja dovoljenja MPV za odpremo vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom 

Mali proizvajalec vina lahko pridobi dovoljenje, da odpremlja vino v režimu odloga osebi v drugi državi članici.
Kdo

Obrazec TRO-MPV-VD je vloga, ki jo predložijo poslovni subjekti - mali proizvajalci vina, ki želijo pridobiti dovoljenje davčnega organa, da odpremljajo vino v režimu odloga (v nadaljnjem besedilu dovoljenje) osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga, in sicer s spremnim vinarskim dokumentom iz Uredbe komisije (ES) št. 436/2009.

Za dovoljenje lahko zaprosi oseba, ki:

    • izpolnjuje pogoje za malega proizvajalca vina iz 73. člena ZTro-1
    • ni imetnik dovoljenja za trošarinsko skladišče v skladu z ZTro-1
    • odpremlja vino v režimu odloga osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga
    • redno izpolnjuje davčne in carinske obveznosti.


Kdaj

Rok za predložitev vloge ni predpisan. Predložitev vloge je odvisna od volje malega proizvajalca vina, ki želi odpremljati vino v režimu odloga v drugo državo članico s spremnim vinarskim dokumentom.


Kje in kako

Vlogo za izdajo dovoljenja vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v register trošarinskih zavezancev.

Vlogi za izdajo dovoljenja se priložita dokazilo o površini vinograda v lasti ali uporabi ter podatek o proizvedenih količinah vina v preteklem letu, iz katerih izhaja, da vložnik zahtevka izpolnjuje pogoje za malega proizvajalca vina iz 73. člena ZTro-1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2., 3. in 4. točke tretjega odstavka 74. člena ZTro-1 pridobi davčni organ sam.


Obrazci

Vloga za izdajo dovoljenja malemu proizvajalcu vina za odpremo vina v režimu odloga s spremnim vinarskim dokumentom iz 1. točke prvega odstavka 74. člena ZTro-1 (TRO-MPV-VD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Trošarine