Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice 

Prejemnik trošarinskih izdelkov davčnemu organu pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice napove prejem pošiljke.
Kdo

Obrazec TRO-NAP predložijo v primeru prejema trošarinskih izdelkov v komercialne namene prejemniki trošarinskih izdelkov v Sloveniji, za katere je bila trošarina že plačana v drugi državi članici in nastane obveznost za obračun trošarine tudi v Sloveniji, oziroma osebe, ki so plačniki trošarine v Sloveniji.

V primeru prodaje na daljavo (prodaja fizičnim osebam v Sloveniji) pa obrazec predložijo prodajalci trošarinskih izdelkov oziroma njihovi trošarinski zastopniki v Sloveniji.


Kdaj

Obrazec se predloži pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov iz druge države članice. Poleg obrazca se predloži instrument zavarovanja plačila trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov ali plača trošarina v višini pričakovane trošarinske obveznosti za posamezno pošiljko trošarinskih izdelkov na prehodni carinski podračun.


Kje in kako

Obrazec za napoved prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice prejemnik oziroma prodajalec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD, ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je prejemnik oziroma prodajalec vpisan v davčni register.


Obrazci

Napoved prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice (TRO-NAP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki kot prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge države članice ne izpolni predpisanih obveznosti.


Novice

    • Trošarine