Uporaba/preklic stopenj, lestvice, davčnih olajšav pri izračunu akon. dohodnine od drugega dohodka 


Kdo

Davčni zavezanec, ki prejema drugi dohodek iz 105. člena Zakona o dohodnini -ZDoh-2 redno za mesečno obdobje, se lahko v skladu z drugim odstavkom 131. člena ZDoh-2 odloči za izračun akontacije dohodnine od tega dohodka z uporabo stopenj dohodnine in lestvice iz 122. člena tega zakona, preračunane na 1/12 leta, ter z upoštevanjem 1/12 zneska olajšave iz 111. člena, prvega in drugega odstavka 112. člena in iz 114. člena tega zakona, pod pogojem, da zavezanec ne prejema drugega dohodka, od katerega se akontacija dohodnine izračunava na naveden način.


Kdaj

Za izračun akontacije dohodnine od drugega dohodka z uporabo stopenj in lestvice ter davčnih olajšav se odloči zavezanec sam, o tem pa mora obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka. Na enak način lahko davčni zavezanec obvestilo tudi prekliče.


Kje in kako

Obvestilo o uporabi/ o preklicu stopenj in lestvice ter davčnih olajšav pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka predloži zavezanec davčnemu organu in izplačevalcu. Zavezanec odda obvestilo davčnemu organu:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Obvestilo o uporabi stopenj in lestvice ter davčnih olajšav pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obvestilo o preklicu uveljavljanja uporabe stopenj in lestvice ter davčnih olajšav pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.