Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti  

Davčni zavezanec (rezident) z obvestilom obvesti banko ali hranilnico v Sloveniji o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu Zakona o dohodnini - ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja.
Kdo

Z obvestilom obvesti davčni zavezanec (rezident) banko ali hranilnico v Sloveniji o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu Zakona o dohodnini - ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja.


Kdaj

Davčni zavezanec predloži obvestilo ob sklenitvi pogodbe o vezavi oziroma varčevanju, vendar najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena.


Kje in kako

Davčni zavezanec predloži obvestilo v dveh izvodih banki ali hranilnici.

Banka oziroma hranilnica, kateri zavezanec predloži izpolnjeno obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja (v dveh izvodih), potrdi prejem obvestila z odtisom žiga in podpisom odgovorne osebe in en izvod vrne zavezancu.


Obrazci

Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstvih in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.