Na Vpogledih je dodana nova Kartica COVID19 upravičenj – novica.


Odgovor na opomin 
V kolikor ste prejeli opomin za zapadle in neplačane dajatve in se s vsebino opomina ne strinjate lahko odgovorite na opomin.
Kdo

Odgovor na opomin lahko vložijo zavezanci, ki so prejeli opomin.


Kdaj

Odgovor na opomin se vloži po prejetem opominu.


Kje in kako

Odgovor na opomin zavezanec odda po pošti ali na elektronski naslov Referata, ki je naveden na opominu:
• Cesta prvih borcev 39a, 8250 Brežice ali br.up.fu@gov.si,
• Piranska cesta 2, 6000 Koper ali kp.up.fu@gov.si,
• Titova cesta 10, 2502 Maribor ali mb.up.fu@gov.si,
• Slomškova 1, 9000 Murska Sobota ali ms.up.fu@gov.si


Obrazci

Odgovor na opomin
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Opominjanje