Odgovor na opomin 

V kolikor ste prejeli opomin za zapadle in neplačane dajatve in se s vsebino opomina ne strinjate lahko odgovorite na opomin.
Kdo

Odgovor na opomin lahko vložijo zavezanci, ki so prejeli opomin.


Kdaj

Odgovor na opomin se vloži po prejetem opominu.


Kje in kako

Odgovor na opomin zavezanec odda
• na elektronski naslov: gfu.fu@gov.si ali
• po pošti na naslov: Finančna uprava RS, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana


Obrazci

Odgovor na opomin
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Opominjanje