Vloga za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Vloga za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Kdo

Kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot oškodovanci pri davčnem organu ob nastanku škode vložijo zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane – ZPKZ (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95).


Kdaj

Zavezanec lahko kot oškodovanec v 15 dneh od nastanka škode pri davčnem organu vloži vlogo za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


Kje in kako

Vlogo za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanec odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Vloga za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.