Poročilo o oproščenih pridobitvah/dobavah po 12. členu ZIUPGT  

Davčni zavezanec, ki je v obdobju od 1. maja 2021 do vključno 31. decembra 2021 opravil dobavo zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije, ki je oproščeno plačila DDV na podlagi ZIUPGT, mora davčnemu organu predložiti poročilo o opravljenih dobavah za koledarski mesec.
Kdo

Poročilo mora predložiti davčni zavezanec, ki je opravil na podlagi ZIUPGT plačila DDV oproščeno dobavo zaščitne in medicinske opreme (vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije).


Kdaj

Davčni zavezanec mora predložiti poročilo najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec.


Kje in kako

Davčni zavezanec mora poročilo predložiti davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument. Pod »Tip priloge« se izbere »Poročilo o oproščenih pridobitvah/dobavah po 62.b členu ZIUZEOP-A oz. 66. členu ZIUOPDVE oz. 12. členu ZIUPGT«.


Obrazci

Poročilo DDV – Oprostitev po ZIUPGT
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.