Poročilo o oproščenih pridobitvah/dobavah po 66. členu ZIUOPDVE 

Davčni zavezanec, ki v obdobju od 1. novembra 2020 do vključno 30. aprila 2021 opravi dobavo zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije, ki je oproščeno plačila DDV na podlagi ZIUOPDVE, mora davčnemu organu predložiti poročilo o opravljenih dobavah za koledarski mesec.
Kdo

Poročilo mora predložiti davčni zavezanec, ki opravi na podlagi ZIUOPDVE plačila DDV oproščeno dobavo zaščitne in medicinske opreme (vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije).


Kdaj

Davčni zavezanec mora predložiti poročilo najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec.


Kje in kako

Davčni zavezanec mora poročilo predložiti davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument (v word ali excell obliki). Pod »Tip priloge« se izbere »Poročilo o oproščenih pridobitvah/dobavah po 62.b členu ZIUZEOP-A oz. 66. členu ZIUOPDVE«.


Obrazci

Poročilo DDV – Oprostitev po ZIUOPDVE
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila