Pravice posameznikov 

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v Ustavi Republike Slovenije. Z njo so povezane tudi pravice posameznika do popravka oziroma dopolnitve, izbrisa (pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pritožbe.
Splošna uredba o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR)

Posamezniki imajo v skladu in pod pogoji, določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), pravico, da od finančne uprave (upravljavca) zahtevajo dostop do osebnih podatkov (člen 15), in popravek (člen 16) ali izbris osebnih podatkov (člen 17) ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 18), in pravico do ugovora obdelavi (člen 21) ter pravico do prenosljivosti podatkov (člen 20).

Prav tako imajo posamezniki pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (člen 77 GDPR); v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.


Način uveljavljanja pravic

Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov,
Finančna uprava Republike Slovenije,
Generalni finančni urad,
Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana.
T: 01 478 3929, 01 478 3800
F: 01 478 39 00
E: dpo.furs@gov.si