Pavšalno nadomestilo  

Kmet, predstavnik kmečkega gospodinjstva, ki davčno osnovo iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi pavšalne obdavčitve, in ki iz te dejavnosti ni identificiran za namene DDV, ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, pravico do pavšalnega nadomestila DDV.

Kdo

Imetnik dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila (v nadaljevanju imetnik dovoljenja) mora za obdobje veljavnosti dovoljenja sestaviti obračun pavšalnega nadomestila.


Kdaj

Obračun pavšalnega nadomestila mora imetnik dovoljenja predložiti davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto, in sicer ne glede na to, ali je opravil kako dobavo na podlagi dovoljenja ali ne.


Kje in kako

Obračun pavšalnega nadomestila imetnik dovoljenja predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Obstaja možnost prijave v eDavke z uporabniškim imenom in geslom.


Obrazci

Obračun pavšalnega nadomestila (DDV-OPN)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik – imetnik dovoljenja za pavšalno nadomestilo, če ne predloži davčnemu organu obračuna pavšalnega nadome¬stila ali obračuna ne predloži v predpisanem roku ali obračuna ne predloži na predpisan način ali v predloženem obračunu navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke.