*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pooblastilo za delo z obrazci znotraj portala eDavki
Portal eDavki omogoča, da zavezanec ureja EDP pravice na način, da pooblasti tudi drugega zavezanca za delo z obrazci znotraj portala eDavki. Poznamo notranje pooblaščanje in zunanje pooblaščanje.
Vloge za urejanje pooblastil znotraj portala eDavki (EDP pravice)

Vloga se vloži v pisni ali ustni obliki na zapisnik. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki oddana prek portala eDavki. Vlogo v fizični obliki dostavite na pristojni finančni urad. Seznam finančnih uradov.

OPOZORILO:
Z zunanjim pooblastilom zavezanec dodeli pravice za delo z obrazci znotraj portala eDavki drugemu zavezancu (EDP pooblaščenec). EDP pooblaščenec ni hkrati tudi pooblaščenec za vročanje. Lahko pa pregleduje vročene dokumente (če je podpisana eVročilnica oz. je nastopila fikcija vročitve), pod pogojem, da ima EDP pravico za pregled dokumenta eVrocanje-OsDok ali eVrocanje-Dok. Pooblaščenca za vročanje lahko zavezanec določi z obrazcev Vročanje-PE.


Obrazci

Vloga za splošno zunanje pooblaščanje (EDP-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za zunanje pooblaščanje (EDP-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za odpoved pooblastila (EDP-PE, EDP-PR)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za notranje pooblaščanje (EDP-PI)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Zunanje pooblaščanje

Z zunanjim pooblastilom urejate EDP pravice zavezancu, ki vstopa v portal eDavki kot zavezanec, ki ni zaposlen v vašem podjetju. To je lahko fizična oseba, pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo. Zunanji pooblaščenec lahko ima kakršnokoli veljavno digitalno potrdilo razen tistega, omenjenega pri notranjih pooblastilih.

Institut zunanjega pooblaščanja je primeren za poslovne subjekte, ki imajo zunanje računovodstvo ali pa za fizične osebe, ki niso vešče elektronskega poslovanja oziroma za vsakega zavezanca, ki želi nekomu tretjemu omogočiti vnos dokumentov, vložitev dokumentov in pregled vloženih dokumentov ali pa vpogled v njegove podatke.

    • Primer


Notranje pooblaščanje

Ob vstopu v portal eDavki z digitalnim potrdilom za zaposlene (vsebuje podatke o poslovnem subjektu in podatke o posamezniku), ima zakoniti zastopnik poslovnih subjektov dodeljene vse pravice v imenu poslovnega subjekta za delo z obrazci znotraj portala eDavki (notranje EDP pravice). Kadar zakoniti zastopnik izgubi "status" zakonitega zastopnika, izgubi tudi vse notranje EDP pravice.

Ostale osebe, ki vstopajo v portal eDavki z digitalnim potrdilom za zaposlene, nimajo notranjih EDP pravic, dokler jim jih ne dodeli zakoniti zastopnik. Njihov obseg in časovno veljavnost določa zakoniti zastopnik z notranjim pooblaščanjem. Notranje EDP pravice zaposlenih se ne spremenijo, če se zamenja zakoniti zastopnik, razen ob stečaju nad pravno osebo velja, da portal eDavki avtomatično izvede preklic vseh zunanjih in notranjih pravic za delo z obrazci znotraj portala eDavki.

    • Primer


Enostranska odpoved pooblastila s strani pooblaščenca

Pooblaščenec lahko enostransko odpove pooblastilo dano s strani pooblastitelja (drugega zavezanca).