Pooblaščanje za delo z obrazci znotraj portala eDavki  

Portal eDavki omogoča, da zavezanec ureja EDP pravice na način, da pooblasti tudi drugega zavezanca za delo z obrazci znotraj portala eDavki. Poznamo notranje pooblaščanje in zunanje pooblaščanje.