Pooblaščeni izvoznik - A.TR. 

Izvoznik lahko zaprosi za dovoljenje za poenostavljeni postopek izdaje potrdil o gibanju blaga A.TR. (pooblaščeni izvoznik – A.TR.). S tem pridobi status pooblaščenega izvoznika – A.TR.
Kdo

Izvoznik, ki želi pridobiti dovoljenje za poenostavljeni postopek izdaje potrdil o gibanju blaga A.TR.


Kdaj

Kadar želi izvoznik pridobiti pridobiti dovoljenje za poenostavljeni postopek izdaje potrdil o gibanju blaga A.TR.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Sektor za carine), pristojnem za kraj, kjer se vodi oz. je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene in v katerem se bo izvajal vsaj del dejavnosti, ki bodo zajete v dovoljenju.


Obrazci

Zahtevek za dovoljenje za poenostavljeni postopek izdaje potrdil o gibanju blaga A.TR. (pooblaščeni izvoznik - A.TR.)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.