Dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v zvezi s poročanjem informacij na Finančno upravo RS 


Posredovanje informacij o finančnih računih (CRS in/ali FATCA): s priloženim obrazcem poročevalska finančna institucija pooblašča tretjo osebo, da nastopi kot ponudnik storitev pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi s sporočanjem informacij o finančnih računih.

Posredovanje poročila po državah (CbCR): s priloženim obrazcem poročevalec pooblašča tretjo osebo, da nastopi kot ponudnik storitev pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi s predložitvijo CbCR.

Posredovanje podatkov, ki jih sporočajo operaterji platform (DAC7/MRDP); s priloženim obrazcem poročevalec pooblašča tretjo osebo, da v njegovem imenu izpolni zahteve glede poročanja (odda DPI poročilo).


Kdo

Obrazec izpolni zavezanec (poročevalska finančna institucija, poročevalec oziroma poročevalski operater platforme), ki pooblašča drugo osebo (samostojnega podjetnika oziroma drugo osebo, ki opravlja dejavnost, ali poslovni subjekt) za sporočanje informacij Finančni upravi RS.


Kdaj

Obrazec mora biti predložen pred začetkom sporočanja informacij o finančnih računih, pred predložitvijo CbCR oziroma pred predložitvijo DPI poročila.


Kje in kako

Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil zavezanec odda po elektronski poti na elektronski naslov:
    • CRS in/ali FATCA: crs.fu@gov.si in/ali fatca.produkcija.fu@gov.si,
    • CbCR: cbcr.fu@gov.si
    • DAC7/MRDP: dac7.fu@gov.si


Obrazci

Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v zvezi s sporočanjem informacij o finančnih računih
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v zvezi s predložitvijo poročila po državah (CbCR)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obrazec za dodelitev in preklic zunanjih pooblastil v zvezi s poročanjem operaterjev platform (DAC7; DPI poročilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.