Predložitev pooblastila za davčnega zastopnika v postopku 42  

Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, ki se v Sloveniji ne identificira za namene DDV, lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev uveljavlja oprostitev plačila DDV ob uvozu blaga, ki bo naprej dobavljeno v drugo državo članico.
Kdo

Pooblastilo predloži davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici, ki se v Sloveniji ni identificiral za namene DDV in želi uveljavljati oprostitev plačila DDV ob uvozu blaga, ki bo naprej dobavljeno v drugo državo članico. Pooblastitelj v pooblastilu navede identifikacijsko številko za DDV države, v kateri ima sedež.


Kdaj

Davčni zavezanec, ki ima sedež v drugi državi članici, mora pooblastilo predložiti preden uveljavlja oprostitev plačila DDV od uvoza blaga, ki bo naprej dobavljeno v drugo državo članico.


Kje in kako

Davčni zavezanec, ki ima sedež v drugi državi članici, lahko predloži davčnemu organu pooblastilo elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument. Pod »subjekt« se navede »Pooblastilo za CP 42«.
Pooblastilo lahko predloži tudi osebno ali po pošti.


Obrazci

Pooblastilo za davčnega zastopnika v postopku 42 (POOBLASTILO 42)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.