Predložitev pooblastila za davčno zastopanje v skladu s 77. členom ZDDV-1  

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in je identificiran za namene DDV v Sloveniji (v nadaljevanju: prejemnik blaga), lahko kot prejemnik blaga izkaže obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV, če imenuje davčnega zastopnika, identificiranega za namene DDV v Sloveniji, ki je solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga.
Kdo

Davčni zastopnik predloži pooblastilo prejemnika blaga za zastopanje z izjavo davčnega zastopnika, da brezpogojno prevzema solidarno odgovornost za plačilo DDV od uvoza blaga za določeno obdobje.


Kdaj

Davčni zastopnik mora davčnemu organu predložiti pooblastilo pred začetkom zastopanja oziroma preden bi prejemnik blaga želel izkazovati obračunani DDV od uvoza prek obračuna DDV.


Kje in kako

Davčni zastopnik mora predhodno predložiti pooblastilo za zastopanje skupaj z izjavo, da brezpogojno prevzema solidarno odgovornost za plačilo DDV od uvoza blaga, elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Pod »Subjekt« se navede: »Pooblastilo – DDV od uvoza«.


Obrazci

Pooblastilo za davčno zastopanje v skladu s 77. členom ZDDV-1
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.