❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Začetek uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji-zavezanci niso identificirani za namene DDV  

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji je namenjeno davčnim zavezancem, ki še niso identificirani za namene DDV.
Kdo

Davčni zavezanec, ki predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV, sme ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev obračunavati in plačevati DDV na podlagi prejetih plačil za opravljene dobave blaga in storitev (uporaba posebne ureditve po plačani realizaciji), če ob vložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke obvesti pristojni davčni organ.

Obrazec priglasitev o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji ni predpisan. Obrazec je pripravljen kot pomoč davčnim zavezancem pri izpolnjevanju zakonske obveznosti obveščanja davčnega organa pri začetku ugotavljanja davčne obveznosti za DDV na podlagi prejetih in izvršenih plačil.

Obrazec lahko uporabijo davčni zavezanci, ki bodo ob predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV obvestili davčni organ o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji.


Kdaj

Davčni zavezanec, ki predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, sme začeti uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji od dneva identifikacije za namene DDV, če:
    • ni verjetno da bo v naslednjih 12 mesecih skupaj s povezanimi osebami presegel 400.000 eurov obdavčenega prometa, brez DDV;
    • v svojem knjigovodstvu zagotovi izpolnjevanje pogojev za uporabo posebne ureditve po plačani realizaciji;
    • davčni organ obvesti o uporabi posebne ureditve po plačani realizaciji ob predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV.


Kje in kako

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji davčnemu organu davčni zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji - za davčne zavezance, ki še niso identificirani za namene DDV
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.