Potrdilo  

Izdaja potrdila
Kdo

Zahtevo poda zavezanec, ki potrebuje potrdilo za različne namene.


Kdaj

Vlogo za izdajo potrdila o poravnanih davčnih obveznostih poda davčni zavezanec zase, ko želi za različne namene kot na primer pri postopkih na sodiščih, pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja ali drugih postopkih dokazati, da ima plačane vse obveznosti do FURS .


Kje in kako

Vlogo za izdajo potrdila se odda:

    •  Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Izdano potrdilo je praviloma v roku ene ure vročeno elektronsko preko portala eDavki (85. a člen ZDavP-2), če ste registrirani pri FURS v portal eDavki in imate urejeno elektronsko vročanje preko portala eDavki. Če ste uporabnik portala eDavki, se na elektronsko vročanje preko portala eDavki morate naročiti na storitev eVročanje.

    • Na elektronski naslov pristojnega finančnega urada ali po pošti ali osebno.

Izdano potrdilo prejmete po pošti v roku 15 dni.


Obrazci

Vloga za izdajo potrdila
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.