Potrdilo o rezidentstvu RS (fizične osebe) 

Potrdilo o rezidentstvu se izdaja za namene uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja ali za dokazovanje rezidentskega statusa v Sloveniji po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2.
Kdo

Slovenski davčni zavezanec rezident (fizična oseba), ki v tujini uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih je z drugimi državami sklenila Republika Slovenija oz. dokazuje rezidentstvo Slovenije po ZDoh-2 za druge namene.


Kdaj

Kadar želi v tujini uveljavljati ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (oprostitev plačila davka, znižano plačilo davka, vračilo davka idr.) oz. dokazuje rezidentstvo Slovenije po ZDoh-2 za druge namene (npr. pri odprtju bančnega računa).


Kje in kako

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu Republike Slovenije zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri finančnemu uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu Republike Slovenije - fizične osebe / fizične osebe z dejavnostjo
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.